Kutatásaink

Teljes kép

Európai Unió és Magyarország szabadidősportja - Riport az Eurobarométer, illetve Magyar Humánpolitika.com kutatásai alapján

Az Európai Bizottság 2007-ben adta ki a „Fehér könyv a sportról”-c. kiadványát, amely az első olyan stratégiai dokumentum, amely az Európai Unió sporttal kapcsolatos politikáját fogalmazza meg. A 2009-ben hatályba lépő Lisszaboni Szerződés tartalmazott egy külön cikkelyt, nevezetesen 165. TFEU cikkelyt, amely új támogató hatáskört biztosít az EU-nak a sport területén.

Ez a cikkely ösztönző intézkedéseket vezet elő az európai sport kérdéseiben és lépésre szólítja fel az Európai Uniót, hogy szélesítsék az európai sport dimenzióját.

2011 elején a Bizottság egy közleményt fogadott el „Az Európai Sport Dimenzió fejlesztése” néven, konkrét intézkedéseket megfogalmazva a sport társadalmi szerepére, a sport gazdasági vonatkozására és szervezésére vonatkozóan.

Ezen közlemény alapján a Tanács egy határozatott fogadott el, az „Uniós Munkaterv a Sportban 2011 – 2014” elnevezésűt, amely tovább erősítette az európai együttműködést a sport területén azáltal, hogy prioritást állított fel az uniós munkafolyamatokban, amely az EU-tagállamok és a Bizottság által alkalmazandó.

Az Uniós Munkaterv felismerte a sport társadalmi értékét, különös tekintettel a sportban és fizikai aktivitásban való részvétel ösztönzését a prioritást élvező témák közül.

Hogy a Munkatervet megvalósíthassák, a szakértők munkájukkal arra koncentráltak, hogy megfelelő háttéranyagot gyűjthessenek jelen Eurobarometer kérdőíven keresztül.

2012-ben a Tanács elfogadta az egészségtudatos testmozgás elősegítésére és a bizonyítékokon alapuló sportpolitikai döntéshozatal megerősítésére vonatkozó döntéseket, mind felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen rendszeresen felméréseket a sportról és a testmozgásról.

A Bizottság javaslatát követően első alkalommal tartalmazza az Erasmus+ egy külön fejezet formájában már a sport pénzügyi támogatását; az Európia Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sport programot dolgozott ki a 2014-2020 közötti időszakra. 2014 májusában a Tanács várhatóan elfogadja az új többéves uniós Sport Munkatervet. A sportpolitikai döntéshozatal tudományos alapjának megerősítése továbbra is fontos alapelvként szolgál az új Munkatervhez.

Az Eurobarométer felmérés a 2002-es és 2009-es összehasonlítható felméréseket követően adatok biztosításával hozzájárul a fent leírt sport és a fizikai aktivitás előmozdítását támogató politikai keret kialakításához. Sőt, ez lehetővé teszi a politikai döntéshozók, kutatók és más érdekeltek számára, hogy trendelemzésként szolgáljon számos kérdésben a 11 és 4 évvel ezelőtti adatokkal összehasonlítva.

Ezt a felmérést a TNS Opinion & Social hálózat végezte az Európai Unió 28 tagállamában 2013. november 23 és december 2. között. Összesen 27919, különböző társadalmi és demográfiai csoportból származó válaszadó személyesen otthonukban az anyanyelvükön kerültek meghallgatásra az Oktatásért és Kultúráért (Sportért) Felelős Főigazgatóság által.

A teljes riport innen tölthető le.