Kutatásaink

Teljes kép

Munkáltatók és munkavállalók tudatossága a munkaegészségügy vonatkozásában

A munkaegészségügy szervezésének kérdése nemcsak a munkavállalók, de a munkaadók számára is kulcsfontosságú a vállalkozások, cégek eredményes működésének és fejlődőképességének biztosítása érdekében. A jelen kutatásunkban bemutatásra kerülő felmérés során ezért arra kerestük a

választ, hogy a munkáltatók és a munkavállalók mennyire kezelik tudatosan a munkaegészségügy kérdését.

A vállalatok fő tevékenységétől, méretétől függetlenül minden szektorban szükséges hangsúlyozni a munkabiztonság és munkaegészségügy fontosságát. A munkabiztonság és munkaegészségügy kérdésével foglalkozni kell mindenütt, hiszen a munkahelyi kockázati tényezők mindenhol megvannak, csak jellegükben és súlyosságukban eltérőek. A munkavállalók egészségvédelme és a biztonságos, egészséges vállalkozás kialakítása úgy az irodai környezetben, mint a gyárakban, vagy az építési területen egyaránt fontos.

A vállalkozások komoly gondot fordítanak az eszközbeszerzésre és a munkakörnyezet modernizálására, azonban a felmerülő problémák arra mutatnak rá, hogy az emberi tényezőre még jobban kell figyelni. Meg kell előzni a munkavégző képesség csökkenését, a munkahelyi baleseteket okozó koncentrációcsökkenést, a stresszterheltséget, az akadályozó fizikai tü

netek kialakulását. Nagyobb figyelmet kell fordítani a munkavállalók munkakörnyezetének folyamatos javítása mellett az általános egészségfejlesztésre is.

A vállalkozások vezetési stratégiájában kiemelt helyet kell, hogy kapjon a munkavédelmi folyamatok elemzése. Rendszeresen legyen napirenden az egyeztetés a munkavédelmi és munkaegészségügyi szakértőkkel annak érdekében, hogy a vállalkozás élhető, versenyképes, sikeres lehessen mind a munkáltató, mind a munkavállalók számára.

Széles körben meg kell ismertetni a munkavédelem folyamatos fejlesztésében rejlő üzleti lehetőségeket, úgymint a csökkenő költségek és fluktuáció, illetve a növekvő termelékenység és versenyképesség.

Szükség van egy olyan keretrendszerre, mely támogatja a vállalatok önként vállalt, az adott ágazathoz, vállalatmérethez és a specifikus igényekhez igazodó kezdeményezéseit.

Amint azt a Közösségi Stratégia is kiemeli, a preventív hozzáállás nemcsak a munkahelyeken kell hogy főszerepet kapjon, hanem általában a társadalomnak kellene értéket látni az egészségben, biztonságban, a kockázatok elhárításában.

A teljes kutatás innen tölthető le.